Korado

Minib
2017-06-21
Kludi
2017-06-21

Korado

Akciová spolecnost KORADO je nejvetším ceským a jedním z nejvetších evropských výrobcu ocelových otopných teles. Historie firmy se datuje od roku 1990, kdy byla spolecnost založena v Ceské Trebové. Od té doby prošlo KORADO dynamickým vývojem, který z malé ceské firmy vytvoril úspešnou a ambiciózní firmu svetového formátu.

Hlavním výrobním programem spolecnosti KORADO jsou desková otopná telesa RADIK a trubková otopná telesa KORALUX. Svuj výrobní program spolecnost neustále rozširuje nejen o nové modely otopných teles, ale i o zcela nové technologie a výrobky. Z malé firmy v Ceské Trebové s rocním obratem necelých 50 milionu korun se tak behem nekolika málo let stal prední evropský výrobce s rozmanitým sortimentem topenárských technologií. Cílem firmy do budoucna je svuj sortiment i nadále rozširovat tak, aby zákazníkum dokázala pod znackou KORADO nabídnout komplexní škálu otopných prvku prvotrídní kvality.

V samotném pocátku navázalo KORADO na tradici výroby ocelových otopných teles v závode firmy Koventa, kterou získalo v malé privatizaci. V následujících letech KORADO svou výrobu razantne rozšírilo a zmodernizovalo, což vyvrcholilo výstavbou nového výrobního závodu v Ceské Trebové.

Bez spojení se strategickým zahranicním výrobcem, pouze pomocí vlastního know-how, se spolecnost KORADO stala jedním z hlavních evropských lídru v oboru a v soucasné dobe spoluurcuje nové trendy v oblasti topenárství. V soucasnosti KORADO dominuje na ceském trhu a velmi úspešne souperí s konkurencí na zahranicních trzích a to nejen na našem kontinentu, ale i v tak exotických zemích, jako je Japonsko a Cína. Když se k tomu pripocte jeden z nejmodernejších produkcních závodu v Evrope, šikovnost ceských zamestnancu a schopnost jít svou vlastní cestou, lze ríci, že KORADO je dobrým príkladem úspešné ceské firmy.