Odpady a kanalizace

Spolecnost Geberit udává již od roku 1874 trend v oblasti sanitárního vybavení budov. Mnoho z výrobku se stalo milníky ve vývoji zdravotne technických instalací. Nosnými produkty jsou montážní prvky pro závesná WC, potrubní rozvody a odpadní systémy z PE.

Koncern Geberit má obchodní zastoupení ve více než 40 zemích sveta. Prodejní aktivity se soustredí na hlavní evropské trhy a na trhy s velkým potenciálem rustu predevším ve strední a východní Evrope, Velké Británii, Severní Americe, Cíne a jihovýchodní Asii. Spolecnost má 16 výrobních závodu v sedmi zemích. Hlavní výrobní závody jsou umísteny ve Švýcarsku, Nemecku a v Rakousku. V Ceské republice byla založena firemní pobocka v roce 1993.

Prednosti spolecnosti jsou predevším v prístupu a servisu, který je soucástí všech zakázek. Poradci doprovází výrobky Geberit od školení projektantu a instalatéru, pres konzultace a zpracování projektu, až po technické poradenství prímo na stavbách. Nasazení týmu Geberit koncí až v okamžiku bezchybného provozu zarízení. Pro instalatéry i koncové zákazníky na celém svete je znacka Geberit symbolem spolehlivého partnerství.

Solecnost Geberit je producentem špickové sanitární techniky. Jedná se o splachovací systémy pro závesné WC, sprchovací toalety a bidetovací sedátka a také potrubní a odpadní systémy pro domácnosti i prumysl. Spokojení zákazníci ocenují predevším to, že Geberit nabízí inovativní a promyšlené systémy v oblasti zdravotne technických instalací. Od montážních prvku pro WC, bidety a umyvadla až po rozvody pitné vody – Geberit svým zákazníkum nabízí pohodlí, klid, cistotu a dlouhodobou spolehlivost. Produkty se vetšinou zazdívají, jsou tedy pro koncového uživatele neviditelné, ale plní svou funkci spolehlive po dlouhá desetiletí.

Sortiment Geberit se delí na dve velké výrobkové skupiny – sanitární systémy (predstenové instalace, splachovací systémy, verejný sektor, zápachové uzáverky a sprchovací toalety) a potrubní systémy (potrubní a kanalizacní systémy).

HISTORIE

1874
Caspar Melchior Albert Gebert (1850-1909) ze St. Gallenkappel si otevírá klempírskou dílnu na námestí Engelplatz ve staré cásti mesta Rapperswil.

1876
Žení se s Josefinou Domeisen, mladší o tri roky. Od její rodiny získává nemovitost na Herrenberg 25/obere Halsgasse 39 v cene 8 000 švýcarských franku. Ze štastného manželství vzejde šest detí. Tri dcery však záhy umírají na záškrt a jedna dcera utone pri lodním neštestí. Rodicum tak zustávají ješte oba synové Albert Emil a Leo Gebertovi.

1897
Nákup nemovitosti Phoenix na slunné strane námestí Engelplatz. Tam se prestehuje i dílna a soucasne se v prízemí otevírá obchod. Stará nemovitost je prodána roku 1900.
Na prelomu století jsou prístroje a armatury pro sanitární úcely ješte na nízké úrovni. To primeje bratry Alberta Emila a Lea k zahájení vlastní výroby. Závod je rozšíren o slévárnu kovu, nástrojárnu, soustružnu a speciální oddelení pro zušlechtování povrchu.

1905
Albertu Emilu Gebertovi se podarí vyrobit první drevenou splachovací nádržku s olovenou vložkou, vybavenou olovenými armaturami. Výrobek nese znacku „Phoenix“. Tím je položen základní kámen budoucího rustu.

1909
První splachovací nádržky vyrobené ve Švýcarsku opouštejí závod v Rapperswilu.
Po smrti zakladatele firmy prebírají podnik jeho synové Albert Emil Gebert (1880-1969) a Leo Gebert (1888-1964). Albert a Leo se žení se sestrami Reginou a Annou Droeserovými z Basileje. Albert Emil a Regina Gebert-Droeser jsou po desetiletí jedinými spolecníky a jednateli. Leo Gebert se vyznacuje mimorádným nadáním pro hledání nových technických rešení. To on je vlastne vynálezcem splachovací nádržky se zvonovým zdvihadlem. Brzy uzraje v hlavách techto iniciativních mužu plán na zrízení vlastního výrobního závodu, v nemž by se soustredily výrobny a dílny, roztroušené v ruzných cástech mestecka Rapperswilu.

1912
Jsou zapsány první patenty pro drevenou splachovací nádržku „Phoenix“. Podnik byl již zakrátko schopný dodávat spolehlivé splachovací nádržky zákazníkum v celém Švýcarsku a v blízkém zahranicí.

1916
Významný mezník v historii firmy Geberit predstavuje získání pozemku na Falkenstrasse v Rapperswilu. Albert Emil Gebert kupuje pozemek o výmere 1 493 m2 za cenu 8,50 švýcarských franku /metr ctverecní.

1917
Uprostred první svetové války zacíná výstavba nové továrny.

1918
Rozšírení sortimentu sifonu a uzavíracích ventilu pro chemický prumysl.

1921
Dokoncení a koupe nového výrobního závodu, v nemž jsou soustredeny všechny provozy a dílny. Vyrábejí se predevším splachovací nádržky s olovenou vložkou a vlastní vnitrní komplety z mosazi a olova s plovákovými kohouty, patentované v tuzemsku i v zahranicí. Výrobní program rozširují sifony a uzavírací ventily pro prumysl výroby kyselin.

1924
Ke stávajícímu pozemku na Falkenstrasse je prikoupeno dalších 851 m2.

1929
Albert Emil Gebert otevírá v Paríži první zahranicní pobocku s prodejním skladem.

1935
Pro perspektivu podniku je urcující vstup do tehdy ješte mladého oboru zpracování plastu pro cásti splachovacích nádržek a trubky, jež nepodléhající korozi.

V období mezi lety 1935 a 1952 má firma Gebert & Cie. velké potíže. Jaké byly další príciny vedle druhé svetové války a o jaké konkrétní problémy šlo, o tom se mužeme dnes jen dohadovat. Spotrební materiál lze v té dobe získat pouze proti platbe predem. Otci Albertu Emilu Gebertovi je v té dobe (1953) již 73 let a Leo Gebert již dosáhl 65 let. 36-letý Heinrich Gebert žádá svého mladšího bratra Klause (27), aby vstoupil do podniku. Podnikatelský duch techto dvou mladých mužu je zjevne tak silný, že brzy prekoná všechny problémy.

Více informací o spolecnosti Geberit naleznete na oficiálním webu www.geberit.cz.

  • Date
    2017-03-30
    Spolecnost Geberit udává již od roku 1874 trend v oblasti sanitárního vybavení budov. Mnoho z výrobku se stalo milníky ve vývoji zdravotne technických instalací. Nosnými produkty […]