Prodej

Družstevní závody Dražice jsou nejvetším výrobcem ohrívacu vody v Ceské republice, známým po celé Evrope. Vyváží své výrobky témer do dvaceti zemí celého sveta. Ohrívace vody znacky Dražice jsou ceskými zákazníky velmi žádané, o cemž svedcí i dominantní podíl na trhu ve výši 33 %.

Základní cinností spolecnosti DZ Dražice je výroba a prodej ohrívacu vody. Jedná se o modely v provedení svislém, vodorovném, stacionárním, elektrickém a kombinovaném v objemech od 20 l do 1000 l. Nabízí také neprímotopné stacionární zásobníky (výmeníky) vody o objemech od 100 l do 1000 l. Neméne duležitým predmetem cinnosti je i výroba zásobníku vody s neprímým ohrevem pro výrobce plynových kotlu.

Cílem DZ Dražice je posílit vedoucí pozici na trhu v Ceské republice a zaradit se mezi nejlepší evropské firmy v oboru. Pevným základem pro výše uvedené cíle je predevším vynikající tradice a kvalita produktu, zodpovedná a dokonalá služba zákazníkum i povest spolecnosti zodpovedné vuci životnímu prostredí.

Historie:
1900
Vznik budoucího družstevního podniku: do majetku podniku vkládá vdova Marie Kyselová obilný mlýn, vzniká tím spolecnost s rucením omezeným s názvem „Obilní skladište, umelecký válcový mlýn a pekárna“ v Dražicích nad Jizerou.

1910–1917
Nové vedení v cele s Václavem Cancíkem se na doporucení profesora pražské techniky ing. Karla Nováka obrací k velice perspektivní výrobe a rozvodu elektrické energie. V roce 1910 byla postavena hydroelektrárna se dvema turbínami o výkonu 300 HP. V roce 1917 je na dražickou elektrárnu je napojeno 69 obcí s 8 111 spotrebiteli.

1926–1939
Podnik dosahuje svého vrcholu ve druhé polovine dvacátých let. Zamestnává 220 pracovníku a vlastní 8 vodních elektráren na rece Jizere, parní elektrárnu, 2 mlýny a rozvodnou sít, na kterou je napojeno 383 obcí s 24 080 uživateli. Obrat za rok 1930 cinil úctyhodných tri ctvrtiny miliardy Kc.

1948
Po nuceném odprodeji rozvodných sítí a následném znárodnení znacné majetkové cásti družstva, se podnik preorientoval na výrobky a služby pro obyvatelstvo se zamerením na domácnost a sportovní vyžití.

1956
Jedním ze smeru produkce se stala zakázková výroba ohrívacu vody pod vedením bývalého živnostníka pana Krováka.

1972–1989
V prubehu roku 1972 byl dokoncen vývoj kombinovaného ohrívace vody a jeho zavedení do sériové výroby. Koncem osmdesátých let vyrábel Družstevní kombinát Dražice kolem 13 000 kombinovaných ohrívacu vody rocne a v této oblasti zamestnával cca 50 pracovníku.

1989–1992
Po zmene politické situace v roce 1989 dochází k rozdelení družstva na samostatné obchodní firmy. Jednou z techto firem je i soukromá spolecnost Družstevní závody Dražice–strojírna, s.r.o., která prevzala výrobu ohrívacu vody.

1992–2003
V tomto období nastává prudký rozvoj výroby ohrívacu vody. Dochází k rozšírení sortimentu, modernizaci technologie a neustálému zvyšování výroby. Zásadní modernizace probehla koncem roku 1997 výstavbou nové smaltovací linky. Spolecnost se stává nejvetší prodejcem ohrívacu vody v tuzemsku a od roku 1994 zacíná rozširování exportu. Spolecnost v tomto období vyváží do 16 zemí celé Evropy. V roce 2003 DZ Dražice vyrobila 95 tisíc ohrívacu a pocet pracovníku byl 190.

2004–2005
V roce 2004 byla postavena nová hala, jako príprava k výstavbe nové smaltovací pece. Tato pec byla pak postavena v léte 2005, a firme umožnila jednak zvýšit kapacitu smaltovny, jednak umožnila kvalitnejší smaltovací postup. V roce 2005 byla také rozšírena výrobková radu o akumulacní nádrže a v záveru roku byly pripraveny nové typy hranatých ohrívacu vody D-LUX. Za poslední rok spolecnost vyrobila 115 000 ohrívacu vody a zamestnávala 210 pracovníku. I do budoucna je pocítáno s dalším nárustem výrobní kapacity, rozširováním sortimentu výrobku a modernizací stávající výrobkové rady.

Více informací o spolecnosti DZ Dražice naleznete na oficiálním webu www.dzd.cz.

 • Date
  2017-03-30
  Družstevní závody Dražice jsou nejvetším výrobcem ohrívacu vody v Ceské republice, známým po celé Evrope. Vyváží své výrobky témer do dvaceti zemí celého sveta. Ohrívace vody […]
 • Date
  2017-03-30
  Nejvyspelejší technologie v systémech vytápení Firma Airfel je založena na principu využití nejvyspelejších technologií, neustáleho vývoje v každém kroku výroby, címž radiátory Daikin-Airfel prevyšují svojí konkurenci […]
 • Date
  2017-03-30
  Spolecnost Best Water Technology je se svými 62 dcerinnými spolecnostmi a úcastmi vedoucí evropskou spolecností v oblasti technologie úpravy vody. BWT prejímá odpovednost za celý kolobeh […]
 • Date
  2017-03-30
  Spolecnost Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o. vznikla v roce 1993. Kotle Buderus se do Ceské republiky dovážely v minulosti pres zprostredkovatelské podniky zahranicního obchodu. […]
 • Date
  2017-03-30
  Bez ohledu na to, který model grilu Barbecook® si vyberete, vždy ho budou charakterizovat vlastnosti jako je jednoduchost, dobrý výkon, úcinnost a požitek z varení. Rada […]
 • Date
  2017-03-30
  Spolecnost BANADOR se radí k nejvetším importérum krbu a kamen do Ceské a Slovenské republiky. Výrobky spolecnosti BANADOR jsou charakteristické vysokou kvalitou, vytríbeným designem a konstrukcní […]
 • Date
  2017-03-30
  Rodinná firma ATMOS byla v Cechách založena v roce 1936. V pocátcích se výroba zamerovala predevším na zplynovací pohonné jednotky pro auta a lode pod znackou […]
 • Date
  2017-03-30
  Arttec Spolecnost Arttec s. r. o. patrí k predním výrobcum sanitární techniky v Ceské republice. Její sortiment je dosti obsáhlý – produkuje kvalitní vodovodní baterie, sprchové […]