OPOP

P.M.H Invest & Trade
2017-06-22
Olsen Spa
2017-06-22

OPOP

OPOP
Firma OPOP spol. s.r.o. vznikla privatizací v roce 1994, jako nástupnická organizace bývalého státního podniku. Soucasná tvár firmy navázala na bohatou více než 40letou tradici ve výrobe topenárské techniky a v dnešní dobe se radí mezi prední ceské výrobce v tomto oboru.

Základním výrobním programem OPOP spol. s r.o. je výroba ocelových kotlu na tuhá paliva do výkonu 50 kW. V roce 1996 dosáhla firma témer 30% podílu na trhu CR v ocelových kotlích na tuhá paliva. V roce 1999 uvedla firma na trh výrobek lázenských kamen LK 100 (ohrev teplé vody na tuhá paliva), v roce 2001 kamna na tuhá paliva LT 8 a LT 8 lux dle lokálního vytápení, a v roce 2004 uvedla na trh krbová kamna.

Tento široký výrobní program klade vysoké nároky na kvalitní personální, strojní a financní vybavení firmy. Zkušenost a odbornost pracovníku, moderní strojní vybavení CNC stroje – pálící, vysekávací, tvarovací a svarovací, lakovna zarucuje komplexní výrobní samostatnost, a predevším vysokou kvalitu produkovaných výrobku, což se projevuje prodlouženou 5letou zárukou na ocelové svarence kotlu na tuhá paliva. Zákazníci se mohou setkat s výrobky spolecnosti OPOP na trhu v CR, Slovensku, Polsku, Litve, Lotyšsku, Bulharsku, Madarsku, Dánsku, Rumunsku, Srbsku a Cerné Hore, Rusku, Ukrajine a v Mongolsku.

Více informací o spolecnosti OPOP naleznete na oficiálním webu www.opop.cz.