Alcaplast

Ariston
2017-03-30
ABX
2017-03-30

Alcaplast

Firma Alcaplast byla založena v roce 1998 jako spolecnost s rucením omezeným. V soucasné dobe patrí mezi nejvetší výrobce sanitární techniky ve strední a východní Evrope. Krome svého tradicního sortimentu napouštecích a vypouštecích ventilu vyrábí také predstenové instalacní WC systémy, plastové nádržky, vanové a vanickové sifony. Mezi základní výrobní sortiment firmy patrí taktéž i umyvadlové, drezové sifony a jiné koupelnové príslušenství. Spolecnost zaradila nedávno do prodeje i vanové sifony s napouštením, podlahové vpusti a široký doplnkový sortiment.

Firma má zaveden systém jakosti dle ISO 9001:2000. Všechny výrobky jsou uvedeny na trh teprve až po dukladném a odborném otestování. Kvalita i funkcní vlastnosti jsou proverovány v akreditovaných zkušebnách v ITC Zlín a OFI Víden.

Firma má v soucasné dobe dominantní postavení na trzích v Ceské republice, na Slovensku, v Madarsku, Polsku, Rusku a pobaltských státech. Významný tržní podíl zaznamenává i v arabských zemích.

Odborníci firmy Alcaplast kladou pri vývoji a výrobe koupelnové techniky hlavní duraz na bezporuchovost, odolnost proti špatnému zacházení, tichý provoz a spolehlivost všech použitých dílu. Vývojové pracovište firmy Alcaplast je vybaveno špickovým softwarem Parametric Technology Corporation – ProENGINEER FAP, který s pocítacovou presností pomáhá navrhovat vysoce kvalitní a funkcní produkty. Zde jsou projektovány jednotlivé soucásti výrobku, formy pro jejich lisování, ale i výrobní prostredky, jako montážní linka vypouštecích ventilu nebo zkušební stolice napouštecích ventilu. Lisovna je vybavena nejmodernejšími vstrikolisy. V soucasné dobe firma Alcaplast eviduje 330 kusu forem.

Prestože je spolecnost Alca plast, s.r.o. Vysoce moderní firmou, nepoužívá technologie, které mají nepríznivý vliv na životní prostredí. Hledisko recyklovatelnosti a bezodpadové výroby je jedním z duležitých kritérií pri formování celkové strategie cinnosti podniku.. Technologicky nutné odpady jsou pri výrobe zpracovávány do jiných výrobku nebo jsou predávány k dalšímu zpracování. Veškerá sanitární technika je recyklovatelná.

Zákazníci ocenují predevším ceské know-how, jasnou vlastnickou strukturu, systém certifikací, kvalitní materiály a vlastní zkušebnu, kde probíhají zkoušky funkcnosti nových výrobku a prubežná kontrola kvality. Hlavním posláním spolecnosti Alca plast je produkce výrobku, které spolehlive fungují, splnují požadavky zákazníku a obohacují kvalitu života.

Více informací o spolecnosti Alcaplast naleznete na oficiálním webu www.alcaplast.cz/.