Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/morafiscz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs3/morafiscz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Grundfos - Morafis

Grundfos

Idea AC 23 kW Plus
2017-06-14
Giacomini
2017-03-30

Grundfos

V roce 1990 zacal management mezinárodní firmy pronikat i na ceský trh. Zpocátku pusobila spolecnost na území CR jako pobocka rakouské dcerinné spolecnosti Grundfos Österreich. Objem prodeje se prudce zvyšoval, což si vyžádalo i navýšení poctu pracovníku a budování dalších technických kancelárí v ruzných regionech. Díky úspešnému pocínání byla v kvetnu 1996 založena samostatná dcerinná spolecnost Grundfos, s. r. o., se sídlem v Olomouci. Další pobocky firmy se v soucasné dobe nacházejí v Praze, Chomutove, Ceských Budejovicích a Pardubicích.

Vlastní prodej zboží uskutecnuje firma Grundfos prostrednictvím zhruba 70 velkoodberatelu v rámci CR. Rada prodeju se však též uskutecnuje pres prímé kontakty na konecné zákazníky, kterými jsou napr. výrobní závody na výrobu teplovodních kotlu, organizace zajištující dodávky tepla (centrální zásobování teplem) ci vodárenské organizace.

Významným mezníkem v živote firmy bylo v roce 2000 dobudování nového, vlastního sídla firmy. Integrací administrativní cásti, moderního servisního centra a odpovídajících skladovacích prostor bylo vybudováno zázemí, které reprezentuje odpovídajícím zpusobem firmu v regionu a vede k dalšímu zkvalitnení nabízených služeb.

Výrobní program

Stežejní cást výrobního programu firmy predstavují tri hlavní skupiny cerpadel: obehová, odstredivá a ponorná. Grundfos je pritom nejvetším svetovým výrobcem obehových cerpadel, urcených pro otopné soustavy. Podíl techto cerpadel na svetovém trhu ciní cca 50 %. Mimo samotná cerpadla vyrábí firma Grundfos standardní motory, a to nejen pro vlastní potrebu. Nezanedbatelný podíl na výrobe predstavuje nejmodernejší elektronika pro rízení cerpadel a cerpacích systému.

Oblast použití cerpadel Grundfos

Cerpadla Grundfos nacházejí uplatnení ve stavebnictví, kde jsou používána v rámci otopných soustav, cerpání odpadních vod a hasící techniky. Pro prumyslové použití jsou dodávána odstredivá cerpadla k napájení kotlu, zvyšování tlaku, dávkování chemikálií a pro další specifické úcely. Pro oblast zásobování vodou a odvodnování má Grundfos ve svém programu širokou škálu cerpadel, která se používají napr. v zemedelství k závlaze polních plodin a skleníku nebo ve vodárenství k zásobování vodou.

Spolecnost Grundfos produkuje obehová cerpadla pro cirkulaci vody v systémech centrálního a dálkového vytápení, v systémech chlazení a klimatizace a pro cirkulaci teplé užitkové vody v domácnostech, dále pak cerpadla pro dopravu chladiva a kondenzátu a napájecí cerpadla kotlu, vertikální a horizontální odstredivá cerpadla a systémy pro zvyšování tlaku, pro dopravu a zvyšování tlaku studené i teplé vody. Podnik vyrábí mimo jiné i vysoce kvalitní ponorná cerpadla pro cerpání podzemní vody, zavlažování a snižování hladiny podzemní vody, ejektorová cerpadla, vícestupnová odstredivá cerpadla a kompaktní systémy pro dodávku vody v domácnostech, pro práci na zahradách a pro potreby kutilu, drenážní cerpadla, cerpadla na znecištenou, odpadní a splaškovou vodu pro široký rozsah aplikací v systémech budov a cerpadla pro dopravu splaškových vod v systémech obcí.

Více informací o spolecnosti Grundfos naleznete na oficiálním webu www.grundfos.cz/