Haas+Sohn

HS Flamingo
2017-06-21
Alkon 24 B 60 INOX 24 kW
2017-06-14

Haas+Sohn

Firma HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. vznikla v roce 1995 spojením bývalé tradicní rumburské firmy Rukov s rakouskou spolecností Reischl GmbH. Filozofií spolecnosti je vyrábet kvalitní výrobky za príznivou cenu a predevším spokojenost zákazníku. Tuto filozofii dokumentují casté a vysoké investice do modernizace technologií a kvalitní servis vlastních výrobku.

Firma se zameřuje na výrobu a následný prodej krbových kamen, krbových kamen s výmeníkem, krbových vložek a nove i krbových sestav. Vyrábí i peletová kamna, která se stále více dostávají do podvedomí verejnosti a jsou velmi oblíbená predevším v západoevropských zemích. Nabízí též príslušenství jako krbové náradí a kourovody. Pri výrobe se využívají nejmodernejší technologie a výrobní zarízení (CNC, laser), zajištující vysokou kvalitu výrobku a produktivitu práce, které v konecné fázi znamenají velmi príznivou cenu pro konecného zákazníka.

Výrobky splnují veškeré požadavky na moderní topidla a na jejich vývoji se podílí prední ceské a zahranicní designerské firmy. Všechny typy kamen prináší pohled na kousek prirozeného živého plamene skrze velkoplošná prosklená dvírka a príjemnou tepelnou pohodu do našeho domova. Kamna se vyrábí v dvoupláštovém provedení. Vnejší plášt kamen muže být obložen keramickým obkladem nebo masivními kachlemi v nekolika barevných variantách, prípadne jej tvorí plášt z ocelového plechu opatrený odolnou žáruvzdornou barvou.

Tepelný výkon kamen se pohybuje od 1,9 kW do 13,7 kW dle typu. Vysoká úcinnost (i pres 80 %) garantuje ekonomické vytápení pri malé spotrebe paliva. Takto vysoké hodnoty je docíleno predevším speciálním zpusobem terciálního spalování, který se stává bežnou soucástí u všech nových modelu. V nabídce figurují i kamna s externím prívodem vzduchu ci automatickou regulací sekundárního spalování.

Zvláštní místo v nabídce predstavují krbová kamna s teplovodním výmeníkem pro pripojení topných teles nebo zásobníkového ohrívace vody. Vhodnou volbou je zapojení takovýchto kamen do stávajícího topného systému napr. v kombinaci s elektrickým ci plynovým kotlem, címž lze usporit i znacné náklady behem topné sezony. Všechny typy výmeníkových kamen mají vyjímatelný tepelný výmeník, který lze dle potreby oddelat ci naopak doplnit. Výmeník je schopen predávat do topných teles (zásobníku vody) v závislosti na typu kamen približne 47 – 58 % z celkového tepelného výkonu kamen. Výkon výmeníku krbových kamen s výmeníkem je až 7,3 kW. Standardem se stávají modely s prípravou pro vychlazovací smycku, kterou je možno dokoupit. Jedná se o systém zabezpecení pred pretopením v prípade výpadku elektrického proudu.

Všechny produkty firmy HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. splnují evropskou normu EN 13 240 nebo EN 13 229. Prevážná vetšina splnuje dokonce i nejprísnejší evropskou emisní normu dle BVG §15A. Kvalita krbových kamen je overována v Evrope uznávanými zkušebnami a splnují veškeré podmínky ekologického a bezpecného provozu.

Více informací o spolecnosti Haas + Sohn naleznete na oficiálním webu www.haassohn-rukov.cz.