Minib

Nimco
2017-06-21
Korado
2017-06-21

Minib

Spolecnost MINIB je ryze ceskou spolecností, která patrí k predním výrobcum konvektoru v Ceské republice. V soucasné dobe exportuje své výrobky do triceti zemí Evropy, Asie, Austrálie i Ameriky. Od roku 1999 systematicky inovuje výrobní technologie a výrobky, investuje nemalé prostredky do vlastního vývoje a konstrukce s cílem nabídnout zákazníkum vyspelá technická a estetická rešeni. MINIB je ekonomicky stabilní spolecností vykazující dlouhodobe pozitivní hospodárské výsledky. To ji umožnuje investovat prostredky do výzkumu, vývoje, technického zarízeni a predevším pracovníku, aby zajistila dlouhodobý úspešný rozvoj spolecnosti.

O VÝROBĚ

Vlastní výrobní areál se nachází v Býkvi u Melníka a je výborne dopravne dostupný. Je vybaven nejmodernejší výrobní technikou. Vetšina výrobních operací je realizována na CNC strojích, což umožnuje uspokojovat i ta nejsložitejší prání nárocných zákazníku. Na základe individuálních prání zákazníku dokáže zhotovit i nejruznejší atypické výrobky k uspokojení jejich specifických potreb. Veškeré produkty vyrábí pouze z vysokojakostních materiálu s dlouholetou životností a díky tomu poskytuje desetiletou záruku na výmeníky tepla a nerezové vany konvektoru.

MINIB je držitelem certifikátu ISO 9001:2009 a mnoha užitných vzoru a patentu. Kompletní sortiment testuje v nezávisle, akreditované zkušební komore, podle evropské normy EN 442-2, což umožnuje garantovat deklarované topné a chladící výkony.

CERTIFIKACE

Naše spolecnost je již od roku 2007 držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001 pro obor cinnosti navrhování, vývoj, výroba a prodej topných a dochlazovacích teles. Všechny naše konvektory jsou certifikovány Strojírenským zkušebním ústavem v Brne. Kompletní sortiment testuje v nezávisle, akreditované zkušební komore, podle evropské normy EN 442-2, což umožnuje garantovat deklarované topné a chladící výkony. Naše spolecnost je také držitelem mnoha užitných vzoru a patentu. Certifikáty jsou k náhledu ZDE.